Om The Rynge Group

Vi använder vår erfarenhet och kompetens till att identifiera framgångsfaktorer för hållbar och lönsam tillväxt.

Ola Rynge
The Rynge Group arbetar med att skapa hållbar & lönsam tillväxt i små och medelstora företag. Vårt fokus är att utveckla personerna bakom en idé till att själv kunna vidareutveckla verksamheten. På så sätt skapas en långsiktig tillväxt i verksamheten. De metoder som används är coachning, workshops, seminarier, rådgivning och konsultinsatser. Vi arbetar tillsammans med kunden och analyserar framgångsfaktorer för utveckling, matchar dem mot relevant kunskap, idéer, resultat och partners och hjälper till med implementation och affärsutveckling. The Rynge Groups kundbas består av såväl privata som offentliga aktörer.

Våra värderingar

En bättre värld

Allt vi gör ska skapa en bättre plats för framtida generationer.


Ett bättre jag

Vi utvecklar ständigt oss själva och inspirerar andra att utveckla sig.

Starkare tillsammans

Vi samarbetar gärna, både internt och med andra, även med konkurrenter.


Varje dag är kul

Vi ska ha kul varje dag.