Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom

Tillväxt

Nå er sanna potential för tillväxt och lönsamhet.

Process för lönsam tillväxt

 • 01 - Nuläge

  Med hjälp av etablerade verktyg och modeller analyserar vi nuläget i organisationen tillsammans med medarbetarna.

 • 02 - Plan

  Med hjälp av etablerade verktyg och modeller analyserar vi nuläget i organisationen tillsammans med medarbetarna.

 • 03 - Genomförande

  Med hjälp av etablerade verktyg och modeller analyserar vi nuläget i organisationen tillsammans med medarbetarna.

 • 04 - Uppföljning

  Med hjälp av etablerade verktyg och modeller analyserar vi nuläget i organisationen tillsammans med medarbetarna.

Strategi

Få ett nytt synsätt på er verksamhet.

Erbjudande inom strategiarbete

 • 01 - Styrelsearbete

  Ola Rynge har erfarenhet av att såväl strukturera upp styrelsearbete som vara en del av styrelser i mindre företag.

 • 02 - Advisory board

  Ibland är det lämpligt att arbeta med en advisory board istället för styrelse eller externa konsulter. Vi kan hjälpa er att sätta samman och leda en advisory board.

Inspiration

Energi, motivation och utveckling som driver oss framåt.

Föreläsningar & utbildningar

 • 01 - Entreprenörskap

  Inspirationsföreläsning som lockar till entreprenörskap. Lämplig för event eller som del i ex. gymnasial utbildning.

 • 02 - Skapa en livsplan

  Workshop där deltagarna får definiera vilka delar av deras liv som är viktigast, sätta mål för respektive del samt och ta fram en plan för att nå målen.

Försäljning

Utveckla er säljkraft; vinn nya kunder och utveckla gamla.

Säljplanering & säljutbildningar

 • 01 - Säljplanering

  Vi hjälper dig att skapa en struktur och plan för säljarbetet där vi definierar mål, struktur och redskap för försäljningsarbetet.

 • 02 - Mötesbokning

  För att göra er säljprocess så effektiv som möjligt kan vi hjälpa till med mötesbokningar.

 • 03 - Säljutbildning

  Vi delar gärna med oss av vår kunskap och hjälper er säljorganisation att nå nya höjder.